Health Tips

ชีวิตมีนาฬิกา บริหารเวลาเพื่ออายุขัยที่ยืนยาว

รู้หรือไม่ ? ร่างกายของมนุษย์ก็มีตารางเวลาการทำงาน 

เริ่มและจบลงช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน ร่างกายทำงานต่อเนื่องกันเป็นระบบ 

ราวกับว่ามี ‘นาฬิกา’ ของชีวิต

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์

หลายงานวิจัยเผยว่า อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทำงานเป็นเวลา

สัมพันธ์กับการขึ้นตกของพระอาทิตย์, แสง และความมืด

การทำงานของนาฬิกาชีวิต อธิบายสาเหตุของความง่วง, ความตื่นตัว, ความหิว 

ซึ่งสัมพันธ์กับการหลั่งฮอร์โมน รวมไปถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

หากเราศึกษาและเข้าใจการทำงานของนาฬิกาชีวิตอย่างลึกซึ้ง 

ปรับจังหวะของชีวิตให้ตรงกับนาฬิกา 

พัฒนาสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้น สู่อายุขัยที่ยืนยาว