เคล็ดลับห้องนอน

การเลือกและจัดที่นอนสำหรับเด็กเล็กและทารก

sleep-tips

เลือกที่นอนสำหรับเด็กตามช่วงวัย
การนอนสำหรับลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญมาก

เมื่อหลับสนิท ร่างกายจะได้รับการพักผ่อนเต็มที่
สนับสนุนให้มีการ เจริญเติบโต ทางร่างกาย & จิตใจอย่างสมบูรณ์
เสริมสร้างพัฒนาการ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ได้ตามวัย

sleep-tips

เด็กทารก & เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

ที่นอนยุบง่าย
- รอยบุ๋ม/ยุบตัว อาจส่งผลต่อกระดูกของเด็กเล็ก

- ที่ยังไม่แข็งแรงมาก จากการพัฒนาที่ยังไม่เต็มที่
- อาจทำให้กระดูกเจริญเติบโตผิดรูปได้

ที่นอนนิ่มมากเกินไป
- เวลานอนคว่ำ หน้าอาจจมไปในที่นอน ขาดอากาศหายใจได้
- ถ้าสอดมือเข้าไปลำบากแสดงว่าที่นอนนิ่มเกินไป

ที่นอนมีร่องเตียง
- เตียงที่นำมาต่อกัน เสี่ยงต่อการกลิ้งตกลงไป
- ดังนั้น ควรเลือกเตียงเป็นผืนเดียวกัน

รองรับน้ำหนักได้ดี
- เด็กที่มีน้ำหนักเยอะควรเลือกที่นอนที่ค่อนข้างแน่น

ทำความสะอาดได้ง่าย
- ที่นอนที่มีปลอกหุ้ม สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย เมื่อเด็กปัสสาวะบนที่นอน

เบาะที่นอนบาง
- หลีกเลี่ยงที่นอนที่ค่อนข้างสูง/หนา ลดความเสี่ยงที่เด็กอาจตกจากที่นอน/เตียง

sleep-tips

เด็กเล็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

- เตียงมีราวกั้นตก ราวยึดแน่น มีซี่ราวห่างกันไม่เกิน 5-6 ซม.
- เบาะที่นอนพอดีกับขอบเตียง พยายามไม่ให้มีช่องว่างระหว่างเบาะกับราวกันตก
- มุมเสาทั้งสี่มุมต้องเรียบ หรือ หาวัสดุคลุมเหลี่ยมของเสา
- ผนังเตียงด้านศีรษะ & เท้าต้องเรียบ เลี่ยงการตัด/ตกแต่งที่มีร่อง/รู
- ขอบบนของเบาะที่นอนถึงราวกันตกด้านบน มีความสูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม.

sleep-tips

การจัดที่นอนสำหรับเด็กต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

เพื่อความปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้เกิดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม

การนอนหลับที่ดี คู่กับที่นอนที่ดี